กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณตาม สงป.301 และสงป.302 ของสนง.กศน. (ประจำเดือนมีนาคม) 05/04/60 12:12 405
สมัครรับรางวัล UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education 04/04/60 10:51 61
รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล (ฉบับปรับปรุง) 27/03/60 15:50 364
การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS 22/03/60 09:21 107
นิทรรศการศิลปะนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐฟินแลนด์ ครั้งที่ 16 20/03/60 14:57 82
การขออัตราจ้างเหมาบริการ 16/03/60 15:55 293
คู่มือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS 14/03/60 14:17 374
แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 59 หลักสูตร 51 07/03/60 10:02 245
ให้ใช้เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้รายวิชาเลือกบังคับ หลักสูตร51 07/03/60 09:56 250
ข้อมูลประกอบการรับฟังนโยบายการดำเนินงาน 07/03/60 09:53 220
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียน เรื่อง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 06/03/60 11:32 136
การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.60) 03/03/60 15:45 235
รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณตาม สงป.301 และสงป.302 ของสนง.กศน. (ประจำเดือนกุมภาพันธ์) 28/02/60 15:52 594
UNESCO –Japan Prize on Education for Sustainable Development 2017 28/02/60 08:02 105
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ครบรอบปีที่ 9 และรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 24/02/60 10:04 230
ชะลอการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดสมรรถนะพื้นฐานของครู กศน.ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) 21/02/60 16:29 111
นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 16/02/60 12:13 218
ซักซ้อมความเข้าใจและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าพาหนะของครูผู้สอนคนพิการ และครู กพด. 01/02/60 09:46 185
(ด่วนที่สุด) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 31/01/60 15:43 177
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 26/01/60 15:49 98


..........................................................


1723904
Today
This Week
This Month
All days
1203
2560
17265
1723904

Your IP: 54.92.170.142
Server Time: 2017-08-22 23:47:49