กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
แนวทางการจัดงานปีใหม่ ปี 2560 28/12/59 10:59 172
โครงการสานสายใย กศน. โครงการ 6 26/12/59 14:01 153
รายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน. ตำบล/แขวง 26/12/59 09:33 391
ตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย 22/12/59 10:08 73
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 22/12/59 10:06 63
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 22/12/59 09:48 90
แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 19/12/59 10:12 227
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยไม่ถือเป็นวันลา 13/12/59 14:35 106
บัญชีกำหนดตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 08/12/59 09:16 249
การคัดเลือกผลงานรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558 06/12/59 15:27 80
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานราชการ สำนักงาน กศน. 01/12/59 11:45 292
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 30/11/59 14:38 188
ผลการคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ประจำปีงบประมาน 2559 29/11/59 09:49 158
การใช้งานเว็ปไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้(http://lrls.nfe.go.th) 25/11/59 13:55 167
การกำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือและสมุดบันทึก ฯ 25/11/59 10:05 164
ขอเชิญรับชมรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงออกอากาศสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 24/11/59 09:39 105
ประชาสัมพันธ์การให้นักเรียนลงทะเบียนเข้าใช้โปรแกรม U-Report 23/11/59 08:19 156
แจ้งการเปิดตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 22/11/59 11:33 255
การจัดงานรวมพลังเพื่อน้อยถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 17/11/59 16:59 205
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ.) 17/11/59 13:50 134