ประกาศราคากลาง ป.ป.ช. งานจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทางหนังสือพิมพ์รายวัน

ประกาศราคากลาง ป.ป.ช. งานจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทางหนังสือพิมพ์รายวัน