ประกาศราคากลาง ป.ป.ช. งานจ้างพิมพ์เอกสาร “รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”

ประกาศราคากลาง ป.ป.ช. งานจ้างพิมพ์เอกสาร “รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”