ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
Attachments:
Download this file (img-29235713.pdf)img-29235713.pdf275 kB2017-06-19 14:59