การเปิดเผยราคากลางและจ้างเหมาซ่อมแซมโครงหลังคาและฝ้าอาคารหอพักชาย ค่ายหว้ากอ 1

การเปิดเผยราคากลางและจ้างเหมาซ่อมแซมโครงหลังคาและฝ้าอาคารหอพักชาย ค่ายหว้ากอ 1