ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อนิทรรศการท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษาพิษณุโลก

6193