ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีประเมินราคากลาง การขายทอดตลาด ครั้งที่ 1/2560

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีประเมินราคากลาง การขายทอดตลาด ครั้งที่ 1/2560