ประกาศราคากลาง ป.ป.ช. งานจ้างพิมพ์เอกสารยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศราคากลาง ป.ป.ช. งานจ้างพิมพ์เอกสารยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560