ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร

เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ คลิ๊กที่นี่

- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กศน.จังหวัดชุมพร 

- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด, ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน และครูประจำกลุ่ม สังกัด กศน.อำเภอเมืองชุมพร 

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน สังกัด กศน.อำเภอท่าแซะ

- ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน สังกัด กศน.อำเภอสวี

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และครูประจำกลุ่ม สังกัด กศน.อำเภอหลังสวน