ศว.กา่ญจนบุรี เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 001/2560
ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการพลังงานทดแทน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี โดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560

Attachments:
Download this file (นิทรรศการพลังงาน.pdf)นิทรรศการพลังงาน.pdf527 kB2017-03-23 17:13