ศว.อุบลราชธานี ยกเลิกประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการห้องฉายภาพยนตร์ 4 มิติ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

 ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการห้องฉายภาพยนตร์ 4 มิติ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

Attachments:
Download this file (ประกาศยกเลิก.pdf)ประกาศยกเลิก.pdf509 kB2016-12-20 16:48