กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
การเปิดเผยราคากลางและจ้างเหมาซ่อมแซมโครงหลังคาและฝ้าอาคารหอพักชาย ค่ายหว้ากอ 1 24/04/60 14:22 4
ศูนย์วิทย์ฯนครสวรรค์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 21/04/60 08:24 15
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อนิทรรศการท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษาพิษณุโลก 18/04/60 08:20 19
การจ้างก่อสร้างศาลาที่พัก (เชลเตอร์) อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 11/04/60 15:44 17
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีประเมินราคากลาง การขายทอดตลาด ครั้งที่ 1/2560 10/04/60 15:30 12
ประกาศราคากลาง ป.ป.ช. งานจ้างพิมพ์เอกสารแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตร การรู้หนังสือไทย 10/04/60 10:51 33
ประกาศราคากลาง ป.ป.ช. งานจ้างพิมพ์คู่มือคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา และคู่มือผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 10/04/60 10:50 22
การสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับลานจัดกิจกรรมดูดาวอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 รายการ 10/04/60 09:54 9
ประกาศราคากลาง ป.ป.ช. งานจ้างพิมพ์เอกสารยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 04/04/60 15:46 44