กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศราคากลาง ป.ป.ช. งานจ้างพิมพ์เอกสาร “รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” 22/06/60 16:30 12
ราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน กศน.เขต คันนายาว ภาคเรียนที่1/2560 21/06/60 13:34 20
จัดซื้อหนังสือแบบเรียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีสอบราคา กศน.จังหวัดชลบุรี 20/06/60 14:48 10
ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 19/06/60 15:00 9
ประกาศราคากลาง ป.ป.ช. งานจ้างพิมพ์หนังสือเสริมความรู้วิตามิน โฟลิก แอซิด (บี 9) เรื่อง พิการตั้งแต่เกิด ป้องกันได้ 19/06/60 13:55 8
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับ กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี 16/06/60 14:59 23
กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี 15/06/60 13:27 14
ประกาศ กศน.อำเภอนาดี สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี กำหนดราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2560 15/06/60 13:22 24
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) 09/06/60 11:40 53
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 24 รายการ 01/06/60 15:12 52
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี จ้างทำ Roll Up ชุดศาสตร์พระราชา โครงการในพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 31/05/60 14:51 58
ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมนิทรรศนาการเคลื่อนที่ โดยวิธีสอบราคา 30/05/60 14:01 32
ประกาศราคากลางจัดจ้างถ่ายเอกสารต้นฉบับหนังสือเรียน กศน. รายวิชาบังคับฯ 22/05/60 11:25 146
ประกาศราคากลาง ป.ป.ช. งานจ้างพิมพ์เอกสาร “ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ” 15/05/60 10:25 45
การเปิดเผยราคากลางและจ้างเหมาซ่อมแซมโครงหลังคาและฝ้าอาคารหอพักชาย ค่ายหว้ากอ 1 24/04/60 14:22 43
ศูนย์วิทย์ฯนครสวรรค์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 21/04/60 08:24 65
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อนิทรรศการท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษาพิษณุโลก 18/04/60 08:20 45
การจ้างก่อสร้างศาลาที่พัก (เชลเตอร์) อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 11/04/60 15:44 30
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีประเมินราคากลาง การขายทอดตลาด ครั้งที่ 1/2560 10/04/60 15:30 23
ประกาศราคากลาง ป.ป.ช. งานจ้างพิมพ์เอกสารแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตร การรู้หนังสือไทย 10/04/60 10:51 73