เลขาธิการ กศน. ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ

 

นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. และคณะเข้าพบ รมช.ศึกษาธิการญี่ปุ่น เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ระหว่างไทยและญี่ปุ่น