สถาบัน กศน.ภาค

ภาค ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร  เว็บไซต์หน่วยงาน
ใต้ 180 ม.5 ถ.สงชลา-นาทวี
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
074-366071-3 074-336074 http://www2.southnfe.go.th/south/
เหนือ 193 ม.12 บ้านขลางค์ทอง
ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง
จ.ลำปาง 521000

054-224862
054-222962
254-313170-1

054-221127
054-313172
http://www.northnfe.net/
ตะวันออกเฉียงเหนือ 415 ถ.ชยางกูร
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
045-311511
045-311508
045-313479
045-311508
กลาง 139/2 ม.4 ต.บ้านฆ้อง
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
032-232207 032-232208  http://www.crnfe.ac.th/home/index.php
ตะวันออก

ม.9 ถ.หาดแม่รำพึง
ต.ตะพง อ.เมือง
จ.ระยอง 21000

038-655460 038-664054  http://eastern.nfe.go.th/snpo/index.php

 

                             ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

านศึกษา ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์หน่วยงาน
กาญจนบุรี 12 ม.1 ต.ปากแพรก
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
034-602563
034-602629
034-602630
034-602628
034-602629
 http://www.kansci1.com/
ขอนแก่น กท.44-45 ถ.มิตรภาพ
ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น 40110
043-274154-5 043-274046 http://www.kksci.com/index.php 
ตรัง ม.12 ต.โคกหล่อ
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
075-582303 075-582304  http://www.trangsci.com/?module=index
พระนครศรีอยุธยา 115 ม.6 ถ.โรจนนะ
ต.ไผ่ลิง
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-322485 035-322484  -
นครราชสีมา กม.208 ถ.มิตรภาพ-หนองขาม
ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา 30140
044-416985 044-416983 http://www.koratsci.net/ 
นครศรีธรรมราช ม.3 ต.บ้านเกาะ
อ.พรหมคีรี
จ.นครศรีธรรมราช 80320
075-396363 075-396364 http://www.nakhonsci.com/lang/th 
นครสวรรค์ หน้าค่ายจิรประวัติ
ต.นครสวรรค์ออก
อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
056-256522 056-256523  http://www.nwsci.go.th/
ลำปาง

193 ม.12 ต.บ่อแฮ้ว
อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

054-230855 054-2308557 http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php 
สระแก้ว 597/49 ถ.สุวรรณศร
อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
037-425427 037-425384  http://sakaeosci.com/
สมุทรสาคร 28/44 ม.1
ถ.เจษฎา-โคกขาม
ต.โคกขาม อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
034-452122
034-452126-7

034-452122
034-452126-7
ต่อ 102

 http://www.scissk.com/

ยะลา

1/29 ถ.อาคารสงเคราะห์
ต.สะเตง อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
073-214920
073-215292
073-216755  http://yalasci.com/
อุบลราชธานี 415 ถ.ชยางกูร อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
045-311714
045-311879
045-315365  http://www.ubonsci.com/
ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วัฒนาธรรมเพื่อการศึกษา
ร้อยเอ็ด
32 ม.2 ต.บ้านนิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
043-569340 043-569174 http://roietsci.com/ 
พิษณุโลก 20 หมู่ 5 ถนนพิษณุโลก - เต็งหนาม ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  0-5532-2802  0-5532-2802 http://202.143.165.163/plk_sci/index.php?name=knowledge2
นครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000     http://science-nkp.blogspot.com/ 
นราธิวาส        https://www.facebook.com/narathiwatsci

                         
                          
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

สถานศึกษา ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์หน่วยงาน
ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
จังหวัดกาญจนบุรี
"สามสงฆ์ทรงพระคุณ"
88 ม.1 ต.ปากแพรก
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
034-602620 034-602621  -
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมวัดญาณ
สังวรารามวรมหาวิหาร
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
33 ม.11 ต.ห้วยใหญ่
อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20260
038-343608
038-343609
038-343610 http://www.itrmu.net/web/09rs1/show-webcontent.php?cat_id=1&mid=1
ชุมพร 120/2 ม. 10 ต.หาดพันไกร
อ.เมือง จ.ชุมพร 86190

077-510716

 

077-640623 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008006673294
เชียงราย 1 ม.6 ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เขียงราย 57150
053-650995
053-650996
053-650995 https://www.facebook.com/crvtdc 
ปัตตานี 62 ม.1 ต.บ่อทอง
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
073-357323 073-357324  -
มุกดาหาร 69 ม.9 ต.บางทรายใหญ่
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
042-661087-8 042-661087 https://www.facebook.com/mukdahan.v 
สระแก้ว ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม
อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
037-425378 037-425380 https://www.facebook.com/ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว-396057137215986/ 
สุรินทร์

ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กาบเชิง
อ.กาบเชิง
จ.สุรินทร์ 3
2210

044-559205 044-559159  -
อุตรดิตถ์ 102/3 ต.หาดสองแคว
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 
055-496005 055-496005  http://www.vocatnfe-utt.net/


..........................................................


1723946
Today
This Week
This Month
All days
1245
2602
17307
1723946

Your IP: 54.92.170.142
Server Time: 2017-08-22 23:56:07